Ny layout, samme blogg

Ja, du er kommet rett. Nikolas my angel er atter igjen blitt til Hansenhuset. Velkommen inn. Håper du føler deg som hjemme...

mandag 5. november 2012

Organiseringa av sykehusene må opp til ny vurdering!

Jeg vil at Troms SV skal flagge omkamp om foretaksmodellen som sykehusene er organisert etter. Jeg syns at det siste året har vist oss en gang for alle at vi må ha politisk innflytelse tilbake inn i sykehusstyrene. Når hensynet til pasientene reduseres til å handle om hvorvidt man holder seg innenfor minimumsnormen uten hensyn til kvalitet og menneskelighet viser det at helseforetakene er ute å kjøre.Jeg tenker på unns uttallelser som kommer til uttrykk i harstad tidene på lørdag og som kom i forbindelse med kritikken mot taxi-buss transporten i nord-troms. Politikerne står bundet på hender og føtter uten reell mulighet til å påvirke beslutninger som tas i helseforetakene og sykehusene fordi disse er organisert som selvstendige forretningsforetak. Jeg vil at Troms SV skal varsle omkamp på denne organiseringsmodellen. Jeg mener den siste tidens problemer og utfordringer både i helse sørøst og her nord viser helt klart at markedsrettede organiseringsmodeller ikke hører hjemme i offentlig tjenesteyting som helse. Politikerne må være involvert slik at folket får være representert.
- Posted using BlogPress from my iPhone