Ny layout, samme blogg

Ja, du er kommet rett. Nikolas my angel er atter igjen blitt til Hansenhuset. Velkommen inn. Håper du føler deg som hjemme...

tirsdag 7. mai 2013

Min 1. Mai tale


Det er en ære for meg å stå her på Skjervøy i dag.  På årets 1.mai feiring.
 Æ e jo ei jente fra en liten kystkommune i Finnmark. Da æ fløtta til Nordreisa fra Finnmarka for 20 år sida, og begynte på videregående på Storslett, så oppdaga æ fort at æ passa godt sammen med skjervøyværingan. Det falt ssæ ganske naturlig at de æ havna sammen med og blei kjent med stort sett va fra Skjervøy hele gjengen. Og æ må jo fortsatt si at æ trives veldig godt sammen med skjervøyværinga,  og det å komme hit og kjenne lukta av sjø og båt, det e ganske fint, og det føles på en måte litt sånn som hjemme. .
Skjervøy har lange tradisjona for å feire 1. mai, og det e godt å se at dagen fortsatt engasjere folk på øya.  Alle de flotte parolan sette fokus på viktige ting både lokalt og nasjonalt, og vise at der e engasjement i befokninga for viktige spørsmål i samfunnet.  
I år e det 116 år siden 1.mai som arbeidernes dag blei fødd. Det va under slagordet 8 timer arbeid, 8 timer hvile og 8 time fritid kampen for 8 timer arbeidsdag starta , helt tilbake i 1897. Siden den gang har det vært kjempa for mange andre rettigheter, og fagbevegelsen har betydd svært mye for  alle de tingan vi i dag tenke på som en selvfølge i arbeidslivet i norge. ;
-         lønnsforhandliger med dertil forventninge om lønnsøkninge hvert år?
-         7,5 timers normalarbeidstid,
-         Ekstra betaling for overtid og ubekvem arbeidstid,
-         5 uker ferie
er noen av flere eksempler på rettigheter for oss arbeidstakere som fagforeningene har kjempet fram, flere av dem e ikke lovfestet, men alle regner dem som selvfølgelig alikevel. Også de som ikke e organisert.
Det må ikke få lov å herske nån som helst tvil - vi hadde faktisk ikke hadd ALLE  disse rettighetan hvis det ikke hadde vært for sterke og viktige fagorganisasjona. I møtet med stor-europa og drømmen om et «united nations of Europe» oppleve vi i dag at arbeidsreglene våre e  under konstant press, nye direktiver og krav om like konkurransevilkår kastes frem som argumenta for at vi må endre Våre lover og regler. Vernet av arbeidstakerans rettigheta blir en av de viktigste kampsakern i møtet med høyrekreftan fremover.
Når FrP i minneordene over avdøde Margret Thather lovpriser hennes politikk og sir at «Thatcher tok et helt nødvendig oppgjør med en fagbevegelse som hadde gjort uansvarlighet til sin fanesak», så vet vi hvor høyresida har sin egentlige agenda, og hva demmes egentlige syn på fagbevegelsen og arbeidstarerrettigheta e.  SV vil jobbe sammen med fagbevegelsen for å ivareta og forbedre arbeidernes rettighter og vern også i fremtida. Og vi vil jobbe sammen med fagbevegelsen for å løse utfordringene i våres arbeidsliv med å utjevne forskjellan mellom lønninge i manns og kvinnedominerte yrker,  og for å gi alle som ønske det en rett til heltidsarbeid.
I møtet med den europeiske union så ser vi jo og kor utrulig heldig vi e som bor her i Norge. I flere av de landan som enkelte av oss kjenne litt fra våres ferietura, så ser vi et europa i dyp krise. Spesielt kritisk e det for de unge arbeidstakeran. I sør-europa er der land med opp til 60% arbeidsledighet blant de unge. Det snakkes om en hel generasjon som kan komme til å stå utfor arbeidslivet. Det e svært alvorlig både for den enkelte, og for samfunnet.
 Vi treng ikke gå lengere enn til vårt naboland sverige for å se kossen år med høyrestyre har virket inn på arbeidslivet. Også i sverige står tusenvis av unge uten jobb og det kjøres busslass med unge mennesker over til Norge på jakt etter en jobb. Dette viser høyrepolitikkens skjulte ansikt. Dette e det vi må kjempe for å unngå i Norge.
Det altså sånn at i 2013 så trår  1.mai som arbeidernes dag  fram som viktigere en på veldig lang tid.. Vi skal vise solidaritet med alle dem som slit ute i europa, og som kjempe for sine lønniger og sine arbeidsplassa og rettigheta. Og på en dag som i dag må vi heller ikke glemme at rundt om i verden e det folk som jobber under vanskelige forhold, til luselønn og nærmest uten rettigheter. Det er bra vi har organisasjoner som Norsk folkehjelp som setter fokus på disse tingene og som forsøker å bidra til å få til endringer.
 Årets solidaritetskampanje, ; «Folk forandrer verden, men ikke alene» fokuserer på  rettferdighet og demokrati. Det jobbes for demokrati og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser i over 20 land, bl.a  Colombia, Myanmar og Palestina. Det er en viktig jobb som gjøres. Håper alle støtte opp om kampanjen i dag og gir så det monner.
For at man skal kunne ha mulighet til lønn og faste arbeidsforhold, så e man jo avhengig av å ha en jobb. En av de store spørsmålan som æ regne kommer til å prege diskusjonan rundt omkring fremover, og som vi i SV skal  være med på å diskutere e: Ka skal vi jobbe med her nord i fremtida?!
Æ kommer jo fra en fiskerikommune som skjervøy. Og på samme måte som Skjervøy så har også min kommune slette med å klare å holde lilv i fikerinæringa og i kommunen. Min kommune har ikke klart å gjøre det som Skjervøy har klart, og e nu en avfolkningstrua kommune med ca 1000 innbyggera i vest finnmark.  De samme tendensan ser vi mange plassa i Nord-Norge, og kommune etter kommune kikke desperat etter nye måta å få folk til å bli boanes og fløtte til kommunen på.  og OLJA e det dem rope etter alle sammen.

Mens småkommunan i Nord-Norge skrik etter oljeutvinning så snur de store statene i verden sæ etter andre energikilda enn Olje. USA  og Europa bruke  nu mye ressursa på å finne alternativa til Oljen, og det kjappeste resultatet etter USA begynte å satse ser vi i oppblomstringa av bila som bruke alternative energikida. Elektrisitet finnes nu i mange bilmerka hos de aller mest kjente produsentan,  og det  e bare et tidsspørsmål før olja e på vei ut. Forskermiljøet e bekymra for at Norge blir henganes etter i oljemyra..
I Sverige ser man nu, etter høyresidas storstilte privatisering av offentlige tjenesta at private næringslivsaktøra fokusere sin innsats på å levere offentlige tjenesta istedefor andre ting. Offentlig tjenesteyting e jo en sikrere inntektskilde og et stabilt marked, og det burde ikke forundre noen at dette blir  et satsingsområde for de private. At private heller satse på sykehjem enn industri det fører ikke Sverige videre. Tvert imot.  Privatisering av offentlige tjenster e altså høyresidens ide om innovasjon og næringsutvikling.  Vi ser det også her i retorikken til høyre. Vi i SV synes selvsagt at det e helt bak mål.
For oss som bor her vi bor, så e det selvsagt Nord-Norges fremtid som e mest i fokus, og Sv ønsker å satse på næringe i Nord som har fremtiden foran seg og som er bærekraftige. Olje e altså gårsdagens nyhet. Verden ser fremover, det må også vi. SV vil satse på norsk industri, miljøteknologi og et mangfoldig næringsliv som kan sikre verdiskapning i tiårene som kommer.
Fisk har vært et av norges mest viktige eksportvara og næringsprodukt i gjennom historien,  og fisk og havbruk har vært løfta frem som et av de næringsområdan man forvente mest vekst fremover. Og norge e jo i den heldige situasjonean at vi utfor lofoten og vesterålen finn en av  de siste store stamman av torsk i VERDEN. Norge har altså den ærefulle oppgaven, og det privilegium å forvalte og ivareta og sørge for videre eksistens av den verdifulle torsken. Dett er en oppgave vi ikke kan gamble med, og som vi må utnytte til det fulle. Oljeutvinning midt i matfatet e rett og slett å gamble med fremtiden og det vil ikke SV være med på. Vi nekte å være med på beskrivelsen av en landsdel i krise, som treng olje i støa for å berges.

Troms SV sir JA til Nord- Norge. Vi bor faktisk i et av de rikeste delan av landet. Midt i matfatet. Vi e Rikest på naturressursa, Vi har fantastisk ren  og uberørt natur som folk reise langt og  betale store summa for å oppleve .
Vi har den ferskaste og flottaste fisken rett utfor stuedøra som folk i hele verden etterspør. Og vi har ennå utallige muligheta som står i kø innenfor havbruk og sjømat. SV vil at vi skal ta grep om denne utviklinga sjøl. Vi i Nord skal ta tak i og ta tilbake eierskapet til ressursan våres. Vi e ikke fornøyd med at investoran kommer sørfra for å hente ut ressursan våres. Vi vil at vi skal ta hand om dem sjøl.  Her Nord.
Misforså meg ikke :  Det e veldig fint at den kommer fra vestlandet hit og investere og skape arbeidsplassa, sånn som den har gjort med lerøy Aurora her. Viktige arbeidsplassa og verdiskaping for kommunen og regionen. Utrulig bra, og vi e alle veldig glad for Lerøy.  Det vise med tydelighet de mulighetan som landsdelen våres har og kor attraktiv landsdelen e.
Men til tross for at æ syns at Lerøy Aurora gjør en utrulig ba jobb her på skjervøy, så ville æ  syntes det hadde vært ENDA litt flottere om bedriften hadde sine røtter her i landsdelen og dermed hadde sørget for at hele verdien av ressursan ble igjen landsdelen.
Det Samme e med fiskebåtan til Røkke, Gruvedriften i kirkenes. Viktige arbeidsplassa for landsdelen, men verdien av det som skapes går ut av Nord-Norge og til eieran som sitt, - ikke bare i andre dela av landet, men også i andre dela av Verden. 
SV sir Ja til Nord-Norge, og det handle altså om at Nord- Norge skal ta tilbake styringa. Vi skal ikke være en åker som folk fra resten av landet og verden kommer å høste av. Vi skal ta tak i ressursan våres sjøl. Vi skal være med på å skape, vi skal Våge å satse og vi skal ha det som skal til for å klare å holde på eierskapet når vi lykkes,
Ja til Nord-Norge handle om fremtidstru, en satsing på bærekraftige næringe som fisk, havbruk og reiseliv,
-         Kan dåkker tenke dåkker ka vi kan få til dersom vi bruke alle de milliardan med kroner som en tenke bruke på olje i LOVESE og sette det inn i fisk, havbruk og reiseliv og gir disse næringen like gode vilkår som oljeindustrien har i dag??? Det ville vært fantastisk. Æ trur garantert at de 400 arbeidsplassan oljenæringa i beste fall love oss  ville blidd latterlig.
For SV handle det om å satse på et sterkt og kunnskapsrikt Nord-Norge. Et Nord-Norge  som vil sitte i førersetet når fremtida til landsdelen skal avgjøres og som e med på å skape og utvikle. Ikke bare forvalte på vegne av andre. Nye, store og mektige aktører har fått øynene opp for vår rike natur. De vil ha fisk, olje, gass og mineraler. Dem vil ha ressursan, mens verdiskapinga blir igjen i sør.. Vi må handle nå. Om ikke,  vil vi kunne miste retten til å styre egen fremtid. Skal vi vinne må vi mobilisere. Vi må samarbeide på kryss og tvers av fylker og kommuner, på tvers av private, offentlige og sivile interesser. Vi må samle Nord-Norge. Og vi må stå sammen og bygge nye visjoner om fremtiden til vår landsdel.
Kjære kamerata. Ta med dåkker venna, naboa og bekjente og kom dåkker til stemmeurnan på valgdagen. Det e nu kampen om Nord-Norge står!
Tusen takk for mæ.