Ny layout, samme blogg

Ja, du er kommet rett. Nikolas my angel er atter igjen blitt til Hansenhuset. Velkommen inn. Håper du føler deg som hjemme...

fredag 22. oktober 2010

Moskè eller ikke?

For tiden diskuteres det heftig både lokalt og nasjonalt om det er greit at det bygges en moskè i Tromsø støttet finansielt av interesser som skal være knyttet til den shiamuslimske retningen wahabismen.

Wahhabisme er i følgje Wikipedia:

… ei svært streng fundamentalistisk retning innan sunniislam, grunnlagd av Muhammad ibn Abd al Wahhab på Den arabiske halvøya på 1700-talet. Tilhengarane strevar etter å følgje Koranen og sunna slik profeten Muhammed og dei første generasjonane av muslimar etter han gjorde. Dei brukar for å oppnå dette dei forklaringane som al Wahhab skreiv om Koranen i boka Kitab al-Tawhid («Boka om monoteismen»), som inneheld ei svært detaljert tolking av koss religionen skal praktiserast. Boka fordømmer blant anna musikk, spel og annan moro, og kjem med reglar for klede og åtferd. Læra er sterkt kritisk til alle andre retningar og tolkingar, særleg sjiaislam, som blir sedd som ei kjettersk sekt. Wahhab gjekk i allianse med Muhammed ibn Saud, forfar til dagens herskarar i Saudi-Arabia, og læra hans vart innførd i dei områda ibn Saud erobra. Da huset Saud tok makta på mest heile halvøya, vart retninga med det statsreligion i Saudi-Arabia. I dag blir wahhabismen støtta av statane Saudi-Arabia og Qatar, men wahhabistisk misjon har spreidd læra langt utom grensene for desse landa

Rent umiddelbart, uten sammenligning for øvrig og helt uten å tenke på avisartiklene i Nordlys ga wikipedia beskrivelsen av wahabismen meg assosiasjoner til holdninger en finner innenfor lutherske trosretninger, og som er godt utbredt her i landsdelen. Fordømmelsen av musikk, spill, lek, dans og annen moro er noe vi kjenner til. Ikke skal en ha TV og bilder på veggene er synd. Regler for klær: alle damer skal bære skjørt, og helst skal lengden være under knehøyde. Holdningene/respekten til autoritetene i menigheten er også en fortelling for seg selv innenfor enkelte lutherske trosretninger...

Så leser jeg avisinlegg der mennesker er "vettskremte" over at denne moskeen kanskje skal bli bygd og det virker som om de ser på dette nermest som enden på menneskeheten slik vi kjenner den.. Islamofobien og fremmedfrykten er til å ta og føle på. Jeg skal ikke her forsvare, eller diskutere den wahabistiske trosretningen, eller hvordan den utøves i saudiarabia. At det er elementer i denne retningen som bør diskuteres er det vel ikke så mange som bestrider(som det etter min mening også er i den lutherske), og at vi kan diskutere om hvorvidt vi synes det er greit at fundamentalistiske miljøer tilknyttet religion støtter bygging av religiøse bygg er greit. Dersom vi også diskuterer de kristenfundamentalistiske. Jeg mener bare at det må finnes grenser for hvordan man skal miste fotfeste og ta av hver gang vi snakker om muslimsk tro. Kanskje om en er utøvende muslim i Tromsø så burde en være skeptisk til å slippe disse kreftene inn i sin menighet, og kanskje burde kvinnene her kjenne sin besøkelsestid og komme mer på banen.. Men ærlig talt kristne venner, det er da ikke ny statreligion i Norge vi snakker om, og "folk flest"- som de kaller seg har nok ingenting å frykte..

Ingen kommentarer: