Ny layout, samme blogg

Ja, du er kommet rett. Nikolas my angel er atter igjen blitt til Hansenhuset. Velkommen inn. Håper du føler deg som hjemme...

tirsdag 18. august 2009

NAV-mølla- igjen!

Fikk svar fra NAV forvaltning Troms på behandlingen av anken om etterbetaling av hjelpestønad til Nikolas. Selvsagt gjør de det de kan for å passe si ega ræv... Så det ble avslag selvsagt. Jeg skriver et merknadsbrev og sender til NAV klage og anke.. Men jeg får neppe medhold. Jeg blir egentlig fortsatt nokså frustrert bare av å tenke på det der NAV-systemet. Jeg skriver i brevet at de må vurdere hvilke rettigheter regelverket er satt til å beskytte. Trygdeverkets eller brukerens... Saksbehandlerne har altfor ofte litt feil fokus, føler jeg. De er mer opptatt av å beskytte "pengeboka", som de føler er "deres egen" (kan det virke som) enn å hjelpe brukerne til å få det de har rett på. Det handler til syvende og sist om tolkning av regelverket. Og tolkninger gjort med ulike utgangspunkt kan gi ulike løsninger... Pengene spiller egentlig ikke så stor rolle for meg i denne saken. Det er mer prinsippet. Og så kan jeg ikke gi meg før den siste krampetrekningen er over. Jeg føler meg litt som han i monthy pyton som ligger nede etter kamp; armer og bein er kuttet av, men han fortsetter med å spytte og rope ukvemsord så lenge han klarer..

Ingen kommentarer: